اصلاح خط ۹۸اسیدی به تین فیلم

این شرکت موفق شد در یک قرارداد تجهیزات و خدمات مهندسی خط تصفیه روغن اسیدی را به روش تین فیلم اصلاح کند شروع پروژه ۹۸/۰۳/۳۰   راه اندازی ۹۸/۰۹  

ظرفیت :۳۰۰۰ لیتر ماکزیمم درساعت

محل :شهرک صنعتی رازی شهرضا در استان اصفهان

Go to top