خدمات مشاوره

MTSP ارائه دهنده انواع خدمات مشاوره برای مشتریان خود را فراهم کرده است . و پشتیبان  فنی مشتریان خود است.

- مشاوره فنی 

- مشاوره اقتصادی 

MTSP  میتواند بصورت مشاور در کنار یک واحد تصفیه روغن  باشد و به دنبال بهبود فرآیند بازیافت برای آنها باشد . تیم ما دارای تجربه گسترده در بازیافت روغن و فروش و تولید محصولات دارد و میتواند کمک برای حل چالشهای شرکت های بازیافت باشد

Go to top