پالیشینگ روغن تقطیری (رنگبری روغن)

تکنولوژی MTSP-CR  سیستم روشن سازی و ارتقا کیفیت روغن تقطیری Clay Reactivation  ما یک روش نهایی ایده آل برای روغن تقطیری است که با استفاده از تقطیر خلاء یا تبخیر فیلم نازک  پالایش شده است . این سیستم از خاک طبیعی که فرایند تکمیلی روی ان انجام شده ساخته شده به عنوان جاذب استفاده میشود.این خاک می تواند قبل از اینکه نیاز تعویض داشته باشد ۲۰۰ تا ۵۰۰ بار دوباره فعال و مجدداً مورد استفاده قرار گیرد. روش تصفیه خاک رس mtsp ما یک هزینه عملیاتی کم ، جایگزین سایر روش های تصفیه روغن پایه است که شما را با کیفیت بالا روغنهای پایه I و گروه دوم به شما پاداش می دهد.

 

Go to top