تکمیلی استخراج با حلال

در فرآیند استخراج ، ترکیبی را که در یک حلال حل شده است در مجاورت حلال دیگری که غیر قابل اختلاط با حلال اول باشد قرار می دهند .
ترکیب مورد نظر در حلالی که خصوصیاتش شبیه به خودش می باشد بیشتر حل می شود . مثلا اگر متانول به مخلوط آب و پنتان اضافه شود تقریبا تمام آن در لایه آبی حل می شود . چون گروه هیدروکسیل الکل با آب پیوند هیدروژنی برقرار می کند .
نسبت غلظت یک ماده در حلال دوم به غلظت ان در حلال اول را ضریب توزیع می نامند .
هنگامی که حجم دو حلال با یکدیگر برابر باشند بجای غلظت می توان مقدار گرم جسم را در حلال دوم قرار داد .. 


حلال باید خصوصیات زیر را داشته باشد :

 • غیر قابل اختلاط باشد ، در غیر این صورت غیر قابل استفاده است .
 • نسبت به ماده حل شده بیشترین ضریب تولید را داشته باشد .
 • با ماده مورد نظر واکنش شیمیایی انجام ندهد .
 • نقطه جوش حلال استخراج کننده پایین باشد .
 
گروه MTSP ارائه کننده تکنولوژی تکمیلی روغن پایه برای تولید روغن پایه با کیفیت بالا می باشد . این روش مطابق با آخرین تحقیقات و با استفاده از حلال پیشرفته انجام میشود .
 
محصول تولید در گروه دوم روغن پایه مطابق با طبقه بندی API  قرار میگیرد.
 
خصوصیات و تاثیرات اصلی خط صنعتی استخراج با حلال :
 1. رنگ محصول کمتر از 1 است 
 2. بوگیری کامل 
 3. سولفور پایین 
 4. آروماتیک زدائی بالا
 5. وکس گیری  
 محصول تولیدی از این روش  با هزینه پایین تر و رقابت نزدیک با تکنولوژی هیدروتریتینگ است .
 
گامهای اصلی روش :
 1. اختلاط روغن تقطیری با حلال
 2. استخراج حلال از روغن
 3. استخراج حلال از باقیمانده
 4. بازیابی حلال و برگشت به راکتور
این گروه اماده همکاری با دیگر صنایع و خوراک و محصولات جدید برای تحقیقات و ساخت خط تولید با تجهیزات پیشرفته است .

 نمونه روغن استخراجی با حلال
 
 
 
Go to top