MTSP میتواند با شرکت های خارجی در زمینه ارائه تکنولوژی رقابت کند؟

رای گیری برای این نظرسنجی به پایان رسیده است


آمار:

خیر
آرا: 4
20%  
بله
آرا: 7
35%  
شناختی از MTSP ندارم
آرا: 7
35%  
بستگی به تکنولوژی دارد
آرا: 0
0%  
بله ، برای روش thin film evaporator /clay
آرا: 1
5%  
بله ، برای روش تولید روغن پایه گروه II
آرا: 0
0%  
شرکت های دارای تکنولوژی پیشرفته در ایران فعالیت ندارند
آرا: 1
5%  

تعداد رای دهندها   20

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید


Go to top