صرفه اقتصادی

م.ر جعفری (مهمان) روز پنج شنبه, ژانویه 07 2016, 12:44 AM
0
حداقل و حداکثر میزان سود حاصل از کارخانه تصفیه روغن چقدر است؟
     
 •  
  پاسخ توسط بازیافت سبز روز چهارشنبه, ژانویه 27 2016, 05:48 PM · پنهان کردن · #1
  سود و فرمول بازیافت روغن کارکرده از گذشته براساس 2 بشکه روغن کارکرده یک بشکه روغن پایه تولید میشود .
  مثال اگر شما دو بشکه روغن کارکرده به وزن 370 کیلو به کارخانه تحویل دهید . کارخانه به شما یک بشکه روغن پایه با وزن 185 تحویل میدهد
  پس 185 کیلو گرم روغن کارکرده در کارخانه مانده که باید هزینه بازیافت و سود را از ان بتواند بدست اورد در سیستم های قدیمی حدود 20 درصد ضایعات تولید میگردد
  اما در روش های جدید قیمت و سود کارخانه را سرمایه درگردش و کیفیت محصول مشخص میکند .
پاسخ شما
برای ثبت کامنت باید ابتدا وارد شوید.
Go to top