جزئیات طراحی

گروه مهندسی تصفیه سبز پارسیان ارائه میکند جزئیات طراحی تاسیسات و جریانها و بطور معمول شامل موارد زیر است :

  • طراحی پایه
  • پروسه فرآیند : جزئيات لوله کشی و نمودارها جريان ، پمپ هیدرولیک ، شیر ایمنی و مشخصات شيرهاي نگهداري ، طراحی مبدل های حرارتی ، و فهرست خط
  • مکانیک : تنظیم عمومی نقشه ها براي همه  ايتمهاي اصلي ، و لیست روغن ها
  • لوله کشی : نمودار ایزومتریک لوله کشی و طرح ، جنس لوله کشی ، مشخصات لوله کشی و تحلیل تنش
  • عمران و سازه : نقشه های ساخت سازه
  • بخش ابزار دقیق : سیستم کنترل و کنترل مشخصات شیر و نقشه های ترمینال
  • برق : فهرست موتور و مصرف کنندگان برق ، قدرت  
  • مشخصات برای پكيجها
  • مشخصات عایق و رنگ
  • مهندسی عمومی ، لوله کشی ، لوله کشی پشتیبانی (SPM) مشخصات فنی

MTSP نیز فراهم می کند طراحی مهندسی برای پروژه های سفارشی با نیازهای خاص هر مشتری است.

Go to top