توجیه اقتصادی

گروه MTSP  فراهم میکند براورد هزینه طرح و توجیه و امکان سنجی برای هر مشتری . لیست امکان سنجی معمولا به شرح زیر است :

-         طراحی اولیه (پایه): MTSP   بدست می آورد ظرفیت ، ویژگی های محصول ، محل و روش بازیافت همچنین زیر ساخت ها و فضای مورد نیاز را  برای مشتری مشتری

-         پرسشنامه و یا بازدید از محل سایت نیاز خواهد بود برای بدست اوردن درک بهتری از وضعیت موجود که ممکن است در طراحی تاثیر بگذارد

-         نقشه مقدماتی جانمایی تجهیزات اصلی

-         اطلاعات اولیه ارزش و مقدار مواد مصرفی  

-         لیست تجهیزات: محاسبه ظرفیت ها و اندازه تجهیزات اصلی

-         برآورد هزینه ها:

الف. تدارکات و محل تامین تجهیزات و لوازم

ب. قیمت تجهیزات اصلی

ج. مقدار و قیمت تقریبی  (لوله کشی، فولاد، و غیره)

-         مدت زمان ساخت و راه اندازی

Go to top