تبخیر در فیلم نازک TFE

گروه MTSP ارائه دهنده تکنولوژی تبخیر در فیلم نازک برای تصفیه روغن کارکرده و دیگر مواد که شرایط زیر را دارند 

  • حساس به دما 
  • نقطه جوش بالا (حداکثر 600 درجه )
  • نیاز به تامین خلاء بالا است 

 

این گروه آماده همکاری با صنایع مختلف برای ساخت و راه اندازی خط  تبخیر کننده هستیم ، جهت کسب اطلاعات بیشتر درخواست خود را با مشخصات ماده و نوع کاربرد  ارسال نمایید .

صنایع نمونه که میتوان کاربرد داشته باشد 

Glycerine recovery plant

Fatty acid fractionation plant

 

 صنایع و  کاربردهای  برای تبخیر کننده در فیلم نازک روش MTSP عبارتند از:

  

 

Go to top