بررسی اجمالی تکنولوژی

اولین گام فرآیند بازیافت تجزیه و تحلیل مواد اولیه برای اطمینان از مناسب بودن روغن سوخته برای بازیافت است .

مرحله دوم پیش فیلتر یا رسوب گیری از روغن سوخته است . حضور افزودنی ها و آلایند های مختلف استفاده از روغن سوخته را برای تجهیزات و مبدل ها دشوار کرده است .

مرحله سوم فرآیند، به منظور حذف آب و هیدروکربن های سبک و به عنوان سوخت استفاده میشود .

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم به منظور روشن سازی 

 

 

 

Go to top