• نمایشگاه نفت تهران - ۱۱الی ۱۴ اردیبهشت - غرفه بهاران شیمی سالن ۵A
  • تکنولوژی پیشرفته برای تولید انواع روانسازهای خودرو و صنعتی
  • تکنولوژی پیشرفته برای تصفیه روغن های کارکرده
  • تماس با ما
  • پالایش سبز پارسیان دوستار محیط زیست

تعریف تصفیه دوم روغن سوخته (بازیافت روغن) چیست ؟

تعریف تصفیه دوم روغن سوخته (بازیافت روغن) چیست ؟

 

 

تعریف بازیافت و تصفيه دوم روغن در طول سال ها تغییر کرده است. در گذشته  منظور از بازیافت روغن كاركرده  می تواند خیلی چیزها باشد ، در ابتدا   روغنها را از طريق فيلتر كردن به عنوان سوخت استفاده ميكردند . در این روش ، هیچ یک از آلاینده های محلول را حذف نميشد و برای اتومبيل استفاده نمي شد .  این روغن به طور کلی برای سوخت استفاده می شد. فرایند تصفیه دوم طی گذشت سالها  توسعه یافت تا منجر  به حذف تمام ناخالصی ها ، محلول و نامحلول ، و بازگشت روغن به عنوان روغن پایه تازه شد .  این روغن پايه پالایش دوم برابر یا بهتر از برخی از روغن پایه ویرجین(تولید شده از نفت خام) و مناسب برای استفاده در اتومبیل است .  فرایند پالایش دوم روغن كوتاه تر از پالایش نفت خام است و از انرژی کمتری استفاده میگردد. 

Go to top