• نمایشگاه نفت تهران - ۱۱الی ۱۴ اردیبهشت - غرفه بهاران شیمی سالن ۵A
  • تکنولوژی پیشرفته برای تولید انواع روانسازهای خودرو و صنعتی
  • تکنولوژی پیشرفته برای تصفیه روغن های کارکرده
  • تماس با ما
  • پالایش سبز پارسیان دوستار محیط زیست

مراحل فرآيند پالايش دوم روغن به روش MTSP شامل شش مرحله است

راحل فرآيند پالايش دوم روغن  به روش  MTSP شامل شش مرحله است :

  • فیلتر اولیه  
  • حذف آب و سوخت 
  • حذف گازوئيل
  • تبخیر روغن  (آسفالت گیری )
  •  رنگ بری با (1-خاک رنگ بر 2-هیدروتریتینگ 3- روشن سازی با حلال )
  • تفكيك 
Go to top