• MTSP to provide you with commercially proven re-refining technology to produce API Group I& II base oil .
  • تکنولوژی پیشرفته برای تولید انواع روانسازهای خودرو و صنعتی
  • تکنولوژی پیشرفته برای تصفیه روغن های کارکرده
  • تماس با ما

سرمایه گذاری در پروژه های تصفیه روغن

سرمایه گذاری مطمئن در پروژه های تصفیه روغن سوخته 

گروه مهندسی تصفیه سبز پارسیان نیازمند سرمایه گذار برای ساخت و راه اندازی همچنین اصلاح خط های قدیمی برای اجرا و تحویل به مشتریان خود را دارد .

از اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار دعوت به همکاری داریم
خلاصه پیشنهاد : سرمایه مورد نیاز جهت خرید تجهیزات و ساخت در کارگاه و نصب در محل پروژه استفاده و با تحویل خط تولیدی سرمایه و سود به سرمایه گذار برگشت داده میشود و این روند تکرار میشود .
 سرمایه گذار میتواند از ایران یا خارج از کشور و بصورت دلاری یا ریالی باشد 

Go to top