• نمایشگاه نفت تهران - ۱۱الی ۱۴ اردیبهشت - غرفه بهاران شیمی سالن ۵A
  • تکنولوژی پیشرفته برای تولید انواع روانسازهای خودرو و صنعتی
  • تکنولوژی پیشرفته برای تصفیه روغن های کارکرده
  • تماس با ما
  • پالایش سبز پارسیان دوستار محیط زیست

سرمایه گذاری در پروژه های تصفیه روغن

سرمایه گذاری مطمئن در پروژه های تصفیه روغن سوخته 

گروه مهندسی تصفیه سبز پارسیان نیازمند سرمایه گذار برای ساخت و راه اندازی همچنین اصلاح خط های قدیمی برای اجرا و تحویل به مشتریان خود را دارد .

از اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار دعوت به همکاری داریم
خلاصه پیشنهاد : سرمایه مورد نیاز جهت خرید تجهیزات و ساخت در کارگاه و نصب در محل پروژه استفاده و با تحویل خط تولیدی سرمایه و سود به سرمایه گذار برگشت داده میشود و این روند تکرار میشود .
 سرمایه گذار میتواند از ایران یا خارج از کشور و بصورت دلاری یا ریالی باشد 

Go to top