• نمایشگاه نفت تهران - ۱۱الی ۱۴ اردیبهشت - غرفه بهاران شیمی سالن ۵A
  • تکنولوژی پیشرفته برای تولید انواع روانسازهای خودرو و صنعتی
  • تکنولوژی پیشرفته برای تصفیه روغن های کارکرده
  • تماس با ما
  • پالایش سبز پارسیان دوستار محیط زیست

همایش اتحادیه صادرکنندگان نفت ، گاز و پتروشیمی

گروه مهندسی تصفیه سبز پارسیان بعنوان واحد مهندسی و تحقیق و توسعه شرکت بهاران شیمی در هفتمین همایش اتجادیه صادرکنندگان نفت گاز و پتروشیمی شرکت داشته و بعنوان 30 برند برتر اتحادیه لوح تقدیر دریافت کرد ، این گروه با داشتن غرفه در مرکز همایش های صداسیما دستاوردها و خدمات خود را به اعضا اتحادیه معرفی کرد .91/11/15

 

Go to top