نوزدهمین نمایشگاه نفت 93

وعده دیدار ما در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی 

تاریخ : 16-19 اردیبهشت 93 

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

سالن اختصاصی اعضاء اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت ، گاز و پتروشیمی  : سالن 6   غرفه (بهاران شیمی)

 

 

Go to top